CarAmigo е запазена търговска марка на Sharonomy SA със седалище:

Sharonomy SA
Avenue de Tervueren 412
B-1150 Брюксел
ДДС номер: BE 0542 733 212
RPM : Брюксел

Телефон за контакти: +32 2 588 69 92
Факс : +32 70 42 05 90
Имейл: bg@caramigo.co

Sharonomy с посредничеството на CSSF (Комисия за надзор на финансовия сектор в Люксембург) е оторизиран дистрибутор на електронни разплащани при FSMA (Регулатор Финансови услуги и пазари), Белгия.