CarAmigo is een geregistreerd handelsmerk van Sharonomy, waarvan het adres is:

Sharonomy NV
Tervurenlaan 412
B-1150 Brussel
BTW: BE 0542 733 212
RPR: Brussel

Om ons te contacteren via telefoon : +32 2 588 69 93
Om ons te contacteren per fax : +32 70 42 05 90
Om ons te contacteren via e-mail : benl@caramigo.co

Sharonomy werd aangemeld bij de FSMA (de Belgische autoriteit voor financiële diensten en markten) als verdeler van elektronische betaalmiddelen, en dit via de CSSF (de Luxemburgse toezichthouder van de financiële sector).